Tradiční stavební firma a výhradní dodavatel
tepelně izolačního systému Isotec® pro ČR

isotec

7. Nároží, úžlabí

Spoj panelů v nároží se provádí podobným způsobem, jako ve hřebeni střechy.

Utěsnění spoje panelů v úžlabí je potřeba věnovat maximální pozornost a přelepení spoje páskou ISOBAND provést velmi pečlivě (doporučujeme pod pásku ještě nanést vrstvu kaučukového tmelu pro dvojité zajištění těsnosti spoje).


Podrobnější informace o montáži střešního tepelně izolačního systému ISOTEC® naleznete v našich montážních návodech (v tištěné či datové podobě), které realizačním firmám před montážní poskytujeme.

Dále je možné sjednat si osobní konzultaci pro řešení nestandardních detailů v sídle naší firmy – viz. „kontakty“.