Tradiční stavební firma a výhradní dodavatel
tepelně izolačního systému Isotec® pro ČR

isotec

6. Hřeben střechy

Spoj panelů ve hřebeni střechy se opět našikmo seřízne, spojí, mezera se vyplní PUR pěnou a po začištění se přelepí páskou ISOBAND š. 100 mm.

Pro ukončení laťování ve hřebeni střechy dodáváme samostatné ocelové latě s povrchovou úpravou Aluzink, tyto latě se osadí v požadované vzdálenosti od hřebene dle pokynů výrobce střešní krytiny a ukotví se opět do konstrukce krovu.

Při montáži střešní krytiny se provádí klasický způsob montáže hřebene na sucho (držáky hřebenové latě, hřebenová lať, větrací pás hřebene, hřebenáče), držáky hřebenové latě se kotví přímo do laťování systému ISOTEC® ve hřebeni.


Podrobnější informace o montáži střešního tepelně izolačního systému ISOTEC® naleznete v našich montážních návodech (v tištěné či datové podobě), které realizačním firmám před montážní poskytujeme.

Dále je možné sjednat si osobní konzultaci pro řešení nestandardních detailů v sídle naší firmy – viz. „kontakty“.