Tradiční stavební firma a výhradní dodavatel
tepelně izolačního systému Isotec® pro ČR

isotec

1. Délky krokví, rozměření laťování

Pokud se jedná o novou konstrukci krovu, je vhodné řešit délku krokví již při výrobě krovu, a to především ve vztahu na typ střešní krytiny, která bude následně na ISOTEC® montována, a na podobu detailu na okapové římse.

V případě použití krytiny se zámky v obou směrech, s přesným laťováním (neposuvné tašky) je výše uvedená zásada nutností.

Pokud se jedná o rekonstrukci a zateplení stávajícího střešního pláště bez výměny krovu, doporučujeme volit vhodné typy střešní krytiny pro tyto případy (posuvné tašky), které umožňují ovlivnit laťování ve vztahu na délku krokve.

Při rozměření laťování se vychází z klasických zásad pokrývačského řemesla, je pouze potřeba respektovat podobu detailu založení systému ISOTEC® na okapové římse a tloušťku použitých panelů, která dle sklonu střešní roviny ovlivňuje délku pro rozpočítání laťování ve výšce horního líce panelů ISOTEC®.


Podrobnější informace o montáži střešního tepelně izolačního systému ISOTEC® naleznete v našich montážních návodech (v tištěné či datové podobě), které realizačním firmám před montážní poskytujeme.

Dále je možné sjednat si osobní konzultaci pro řešení nestandardních detailů v sídle naší firmy – viz. „kontakty“.