Tradiční stavební firma a výhradní dodavatel
tepelně izolačního systému Isotec® pro ČR

isotec

Proč právě ISOTEC®?

 • především splňuje vysoké nároky kladené na kvalitu zateplení podkrovních prostor
 • vytváří precizní sekundární pojistnou hydroizolační vrstvu pod střešní krytinou
 • systémově řeší celou potřebnou skladbu zatepleného střešního pláště v jediné pracovní operaci a v jednom stavebním prvku, a to včetně laťování pro následnou montáž střešní krytiny
 • díky své nadkrokevní poloze dokonale odstraní tepelné mosty
 • řeší precizně parotěsnou funkci (je nenasákavý)
 • díky perforaci integrovaného laťování je zajištěno kvalitní spodní odvětrání střešní krytiny

Střešní systém ISOTEC® má vynikající tepelně izolační a hydroizolační vlastnosti, které se dlouhodobě osvědčily na šikmých střechách domů jak v městské zástavbě, tak i v náročných povětrnostních podmínkách horských oblastí.


V čem spočívají další podstatné výhody ISOTEC®?

 • udržuje konstantní vysokou hodnotu součinitele prostupu tepla (tepelného odporu)
 • snižuje výrazně tepelné ztráty a tím zároveň snižuje náklady na vytápění
 • doprava, manipulace s panely a jejich následná montáž je snadná a rychlá (nízká váha panelů, velký plošný rozměr, variabilita)
 • není nutná okamžitá instalace střešní krytiny, systém ISOTEC po montáži dočasně chrání stavbu proti povětrnostním vlivům před montáží finální střešní krytiny (tímto je umožněno rozložení financování celé stavby a okamžité pokračování prací v interiéru ihned po montáži ISOTEC®)
 • systém je kompatibilní se všemi druhy pálených, betonových a velkoplošných krytin včetně jejich doplňků
 • poskytuje možnost zajímavé podoby interiéru – viditelná konstrukce krovu

Jak se orientovat mezi dodavateli a značkami?

Investor stavby nebo majitel rozestavěného domu bývá při výběru izolace většinou ovlivňován firmou, která pokládku bude provádět. Zpravidla bývá protěžována a nabízena „zaběhnutá“ izolace nebo systém, s kterým firma už delší dobu pracuje. Díky tomuto faktu může vznikat dojem, že existuje jen jediný a nejlepší produkt a jediný nejspolehlivější dodavatel. Nabídka trhu je naštěstí poměrně široká. Každý si tak může vybrat, dá-li přednost levnějším materiálům v nižší kvalitě nebo materiálům s průměrnými hodnotami, a nebo jestli zvolí izolační systém, na který sice připlatí (což je však většinou pouze zdánlivé), ale který splní všechny požadované nároky na vlastnosti kvalitní izolace i moderní zpracování. Navíc se zárukou že se o izolaci střechy nemusí dlouhá léta zajímat.Na co si dát pozor v nabídkách od dodavatelů, na které parametry se zaměřit, abychom získali reálné a porovnatelné informace o vlastnostech systémů?

S nabízenou cenou je zapotřebí porovnávat tepelně izolační vlastnosti tj. součinitel prostupu tepla a také fyzikální vlastnosti tj. především odolnost proti působení vlhkosti, a tím trvalou hodnotu součinitele prostupu tepla. Dále je důležité zaměřit se na způsob montáže, a to zejména v detailech tj. úžlabí, nároží, střešní okno, komín, apod. a také na stabilitu a životnost izolace s plněním předpokládaných tepelně izolačních funkcí. Vybírat si izolaci (popř. včetně montáže) podle celkové ceny se nemusí vždy vyplatit. V nabídkách od různých dodavatelů se vyplatí cenu pečlivě „rozklíčovat“ , tj. zjistit, co zaplatím za jednotlivé úkony a materiály. Prvotní dojem z rozdílné celkové ceny je tímto postupem většinou odstraněn.


Zateplení střechy obecně

Výše uvedené informace by měly pomoci k Vaší snadnější orientaci při výběru vhodné izolace střechy. Střešní izolace je jednou z nejpodstatnějších částí projektu při řešení novostavby Vašeho domu, a nové zateplení střechy hraje též podstatnou roli u každé rekonstrukce stávajících objektů. Bez kvalitní a funkční střešní izolace si nelze představit žádnou nově budovanou půdní vestavbu, pokud není izolace střechy u podkrovních bytů provedena v odpovídajících parametrech, nelze v podstatě tyto byty pohodlně využívat bez doplňkových opatření, jako jsou například poměrně nákladné klimatizační jednotky a podobná zařízení. Zateplení střechy je natolik zásadním bodem při veškeré výstavbě, že by v žádném případě neměla při výběru izolace střechy hrát významnou roli snaha o snížení nákladů na celkovou realizaci. Úspory se jistě dají hledat jinde (zařizovací předměty apod.) a není tedy nutné za cenu snížení nákladů volit pro zateplení střechy materiály méně kvalitní, s horšími tepelně izolačními vlastnostmi, nebo hledat problematické skladby, které Vaše představy o funkční střešní izolaci nemohou beze zbytku naplnit.