Tradiční stavební firma a výhradní dodavatel
tepelně izolačního systému Isotec® pro ČR

isotec

2. Detail založení na okapové římse

Před započetím pokládky vlastních panelů na konstrukci krovu je nutno provést detail založení na okapové římse (konci krokví)

Na konec krokví se osadí dřevěný hranol, jehož rozměr vychází z použité tl. panelů ISOTEC, tj. 80/60, 80/80, 80/100 a 100/120 mm (šířku hranolu lze upravit dle potřeby, výška musí být stejná jako je tloušťka panelů ISOTEC)

Hranol musí být osazen rovnoběžně s hřebenem střechy!

Do tohoto hranolu se osadí žlabové háky, do háků vlastní okapový žlab a hranol se shora oplechuje okapnicí, která následně bude odvádět veškerou vodu z povrchu panelů až do žlabu.

Výše uvedené je nutné provést před vlastní montáží panelů ISOTEC – první panel po položení totiž leží svou předsazenou Aluzink latí již na hotové okapnici!

Pokud má střecha větší přesah na okapové římse a v této části střechy se provádí klasická konstrukce nezateplené střechy s pojistnou fólií a dřevěným laťováním (výška panelů ISOTEC nad krokvemi se vyrovnává použitím odpovídajícího profilu kontralatě), je potřeba pojistnou hydroizolační fólii položit taktéž ještě před montáží panelů ISOTEC a „zatáhnout“ ji cca 20 cm pod první panel systému ISOTEC.


Podrobnější informace o montáži střešního tepelně izolačního systému ISOTEC® naleznete v našich montážních návodech (v tištěné či datové podobě), které realizačním firmám před montážní poskytujeme.

Dále je možné sjednat si osobní konzultaci pro řešení nestandardních detailů v sídle naší firmy – viz. „kontakty“.