Tradiční stavební firma a výhradní dodavatel
tepelně izolačního systému Isotec® pro ČR

isotec

5. Montáž panelů v ploše

Po úpravě a montáži první řady panelů na okapové římse pokračujeme s montáží po jednotlivých řadách od okapu směrem ke hřebeni střechy.

Každou řadu panelů je nutné při montáži ihned kotvit, vertikální spoje vyplňovat kaučukovým tmelem a zároveň je rovnou přelepovat samolepící páskou ISOBAND š. 75 mm (součást dodávky), spoje nelze přelepovat dodatečně (následující řada panelů již přelepený spoj rovnou překrývá předsazenou latí).

Horizontální spoj panelů se klade „na sucho“, netmelí a nelepí se, stahuje se natěsno kotvením panelů přes integrovanou ocelovou lať do konstrukce krovu.

Je potřeba dodržovat montáž panelů „na vazbu“ (v jednom poli mezi krokvemi nesmí být 2 spoje přímo v řadách nad sebou).

Část desky, která zbude ve štítové hraně střechy, se odřízne a použije pro založení další řady panelů na opačné straně.

Pokud je ve střešním plášti nároží, úžlabí atd., panely se rovnou při pokládce šikmo seřezávají, po jejich spojení s protilehlou stranou se případná mezera vyplní montážní PUR pěnou, ta se po vytvrdnutí začistí a přelepí samolepící páskou ISOBAND š. 100 mm (součást dodávky).

Stejným způsobem se utěsňují veškeré řezané spoje ve střením plášti a spára okolo prostupů (střešní okna, komíny, boky vikýřů, odvětrání kanalizace atp.)


Podrobnější informace o montáži střešního tepelně izolačního systému ISOTEC® naleznete v našich montážních návodech (v tištěné či datové podobě), které realizačním firmám před montážní poskytujeme.

Dále je možné sjednat si osobní konzultaci pro řešení nestandardních detailů v sídle naší firmy – viz. „kontakty“.