Výhradní dodavatel tepelně izolačního systému
Isotec® pro Českou republiku

isotec

isotec covid

Aktuální informace o dodávkách systému ISOTEC a činnosti firmy v době krize

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

s ohledem na probíhající pro nás všechny nelehké období si vás dovolujeme informovat, že veškerá obchodní i stavební činnost společnosti CONTI Praha probíhá v plném rozsahu a bez omezení - samozřejmě při dodržování veškerých opatření vyhlášených vládou ČR.
Stavební činnost naší firmy běží v souladu se všemi smluvně uzavřenými zakázkami, a souběžně pracujeme na přípravách nových zakázek pro další období.

Výroba systému ISOTEC probíhá taktéž v plném rozsahu bez omezení, stejně tak i dodávky objednaného materiálu, technická školení pro montáž přímo na stavbě, a veškerá ostatní související činnost ve fázi přípravy zakázek a zpracování nabídek.

Od 1.4.2021 jsme bohužel po mnoha letech museli přistoupit k úpravě cen systému ISOTEC, navýšení činí 15-20 %, podle konkrétního typu a tloušťky panelů. S ohledem na velmi složitou situaci na světovém trhu vstupních surovin pro výrobu, zároveň též výrazně rostoucí náklady na dopravu, a nejistý vývoj hodnoty naší národní měny, doporučujeme neodkládat vaše poptávky a objednávky "na poslední chvíli", a řešit je s námi v dostatečném předstihu. Lze předpokládat, že tato změna cen nemusí být ani pro letošní rok poslední cenovou úpravou...