leaderboard

Návod pro montáž systému ISOTEC®

Níže uvedené hlavní zásady pro montáž střešního systému ISOTEC® jsou určeny především pro základní představu o systému pokládky panelů a upozorněním na základní principy montáže.

Veškerý montážní a spojovací materiál a doplňky, o kterých se v textu hovoří, jsou součástí dodávky systému ISOTEC® (netýká se klempířských prvků a komponentů souvisejících se střešní krytinou).

 
 

1. Délky krokví, rozměření laťování

Pokud se jedná o novou konstrukci krovu, je vhodné řešit délku krokví již při výrobě krovu, a to především ve vztahu na typ střešní krytiny, která bude následně na ISOTEC® montována, a na podobu detailu na okapové římse.

V případě použití krytiny se zámky v obou směrech, s přesným laťováním (neposuvné tašky) je výše uvedená zásada nutností.

Pokud se jedná o rekonstrukci a zateplení stávajícího střešního pláště bez výměny krovu, doporučujeme volit vhodné typy střešní krytiny pro tyto případy (posuvné tašky), které umožňují ovlivnit laťování ve vztahu na délku krokve.

Při rozměření laťování se vychází z klasických zásad pokrývačského řemesla, je pouze potřeba respektovat podobu detailu založení systému ISOTEC® na okapové římse a tloušťku použitých panelů, která dle sklonu střešní roviny ovlivňuje délku pro rozpočítání laťování ve výšce horního líce panelů ISOTEC®.

2. Detail založení na okapové římse

Před započetím pokládky vlastních panelů na konstrukci krovu je nutno provést detail založení na okapové římse (konci krokví)

Na konec krokví se osadí dřevěný hranol, jehož rozměr vychází z použité tl. panelů ISOTEC, tj. 80/60, 80/80, 80/100 a 100/120 mm (šířku hranolu lze upravit dle potřeby, výška musí být stejná jako je tloušťka panelů ISOTEC)

Hranol musí být osazen rovnoběžně s hřebenem střechy!

Do tohoto hranolu se osadí žlabové háky, do háků vlastní okapový žlab a hranol se shora oplechuje okapnicí, která následně bude odvádět veškerou vodu z povrchu panelů až do žlabu.

Výše uvedené je nutné provést před vlastní montáží panelů ISOTEC – první panel po položení totiž leží svou předsazenou Aluzink latí již na hotové okapnici!

Pokud má střecha větší přesah na okapové římse a v této části střechy se provádí klasická konstrukce nezateplené střechy s pojistnou fólií a dřevěným laťováním (výška panelů ISOTEC nad krokvemi se vyrovnává použitím odpovídajícího profilu kontralatě), je potřeba pojistnou hydroizolační fólii položit taktéž ještě před montáží panelů ISOTEC a „zatáhnout“ ji cca 20 cm pod první panel systému ISOTEC.

3. Zpracování panelů, kotvení, potřebné nářadí

  • Pro montáž panelů není potřeba žádné speciální nářadí
  • Panely se řežou klasickou pilkou na dřevo („ocaskou“)
  • Integrované Aluzink latě se řežou úhlovou bruskou (kotouč o průměru 230 mm)
  • Panely se kotví přímo do konstrukce krovu dle tloušťky panelů a charakteru konstrukce pozinkovanými kotevními hřeby nebo kotevními vruty se zápustnou hlavou, přes podložku s pryžovým podkladem (kladivo, akušroubovák)
  • Ke konstrukci krovu se kotví každý panel v každé řadě, přes integrovanou ocelovou lať
  • Vertikální spoje a některé prostupy střešních pláštěm se utěsňují kaučukovými trvale pružnými tmely (vytlačovací pistole)

4. Zahájení pokládky panelů

Montáž panelů se provádí po řadách směrem od okapu ke hřebeni střechy, panely se pokládají shora přímo na konstrukci krovu, jsou obousměrně opatřeny zámky a lze je tedy spojovat i v prostoru mezi krokvemi bez potřeby dalších pomocných konstrukcí (bednění atp.), panely systému ISOTEC® jsou samonosné.

První panel na okapové římse se jako jediný podélně upravuje (seřízne se) na potřebnou šířku – rozteč laťování, tento rozměr vychází z technických údajů výrobce střešní krytiny, která bude následně na ISOTEC® pokládána.

Do perforace v horním líci integrované ocelové latě se na prvním panelu na římse osadí plastová provětrávací mřížka ISOTEC® (součást dodávky), tím je zajištěno přizvednutí první řady tašek na římse pro zachování stejného sklonu s taškami v ploše střechy, mřížka též umocňuje nasávání vzduchu do prostoru pod krytinou a je také opatřena hřebenem proti zalétávání ptáků pod krytiny s vyšším profilem.

5. Montáž panelů v ploše

Po úpravě a montáži první řady panelů na okapové římse pokračujeme s montáží po jednotlivých řadách od okapu směrem ke hřebeni střechy.

Každou řadu panelů je nutné při montáži ihned kotvit, vertikální spoje vyplňovat kaučukovým tmelem a zároveň je rovnou přelepovat samolepící páskou ISOBAND š. 75 mm (součást dodávky), spoje nelze přelepovat dodatečně (následující řada panelů již přelepený spoj rovnou překrývá předsazenou latí).

Horizontální spoj panelů se klade „na sucho“, netmelí a nelepí se, stahuje se natěsno kotvením panelů přes integrovanou ocelovou lať do konstrukce krovu.

Je potřeba dodržovat montáž panelů „na vazbu“ (v jednom poli mezi krokvemi nesmí být 2 spoje přímo v řadách nad sebou).

Část desky, která zbude ve štítové hraně střechy, se odřízne a použije pro založení další řady panelů na opačné straně.

Pokud je ve střešním plášti nároží, úžlabí atd., panely se rovnou při pokládce šikmo seřezávají, po jejich spojení s protilehlou stranou se případná mezera vyplní montážní PUR pěnou, ta se po vytvrdnutí začistí a přelepí samolepící páskou ISOBAND š. 100 mm (součást dodávky).

Stejným způsobem se utěsňují veškeré řezané spoje ve střením plášti a spára okolo prostupů (střešní okna, komíny, boky vikýřů, odvětrání kanalizace atp.)

6. Hřeben střechy

Spoj panelů ve hřebeni střechy se opět našikmo seřízne, spojí, mezera se vyplní PUR pěnou a po začištění se přelepí páskou ISOBAND š. 100 mm.

Pro ukončení laťování ve hřebeni střechy dodáváme samostatné ocelové latě s povrchovou úpravou Aluzink, tyto latě se osadí v požadované vzdálenosti od hřebene dle pokynů výrobce střešní krytiny a ukotví se opět do konstrukce krovu.

Při montáži střešní krytiny se provádí klasický způsob montáže hřebene na sucho (držáky hřebenové latě, hřebenová lať, větrací pás hřebene, hřebenáče), držáky hřebenové latě se kotví přímo do laťování systému ISOTEC® ve hřebeni

7. Nároží, úžlabí

Spoj panelů v nároží se provádí podobným způsobem, jako ve hřebeni střechy
Utěsnění spoje panelů v úžlabí je potřeba věnovat maximální pozornost a přelepení spoje páskou ISOBAND provést velmi pečlivě (doporučujeme pod pásku ještě nanést vrstvu kaučukového tmelu pro dvojité zajištění těsnosti spoje).

8. Střešní okna

Osazení střešního okna do systému ISOTEC® je opět velmi snadné.

Při montáži střešního okna je potřeba dodržovat pokyny výrobce, především ve vztahu na laťování a výšku osazení.

Výřez otvoru na střešní okno se provádí do namontované plochy panelů ISOTEC® po definitivním určení polohy střešního okna a vykreslení tohoto otvoru.

Rám okna se kotví přímo do laťování systému ISOTEC®, není potřeba provádět tesařské výměny.

Spára okolo střešního okna se opět utěsní PUR pěnou a přelepí páskou ISOBAND š. 100 mm.

Drenážní žlábek (součást dodávky střešního okna) se osadí ve spádu pod první lať systému ISOTEC nad střešním oknem – tím je zajištěno dvojité jištění střešního okna proti zatečení.

Přesný postup montáže závisí na konkrétním typu střešního okna, podrobné informace Vám před montáží rádi poskytneme.

Podrobnější informace o montáži střešního tepelně izolačního systému ISOTEC® naleznete v našich montážních návodech (v tištěné či datové podobě), které realizačním firmám před montážní poskytujeme.

Dále je možné sjednat si osobní konzultaci pro řešení nestandardních detailů v sídle naší firmy – viz. „kontakty“.