leaderboard

Reference realizovaných prací STUDIO CONTI

Prohlédněte si fotogalerii s ukázkami realizovaných prací, které STUDIO CONTI v posledních letech předalo spokojeným zákazníkům k užívání.

Tepelně izolační systém ISOTEC®

 

Střechy na klíč

 

Půdní vestavby

 

Rekonstrukce

 

Novostavby

 

Jiné stavby

 

 

Sami jste si jistě všimli, že velmi podstatnou část našich referenčních staveb tvoří akce, při kterých jsme řešili nové zateplení střechy střešním tepelně izolačním systémem ISOTEC®, ať už se jednalo o novostavby či rekonstrukce.

Díky těmto realizacím a nabytým zkušenostem v této oblasti Vám můžeme poskytnout dostatek informací a rad při řešení izolace střechy právě na Vámi plánované akci a zajistit Vám komfortní využívání podkrovních prostor jak v zimních měsících, tak i v letním období, kdy dochází k přehřívaní střechy a bez kvalitní střešní izolace nelze dosáhnout potřebné tepelné pohody. Pak je tedy nutné realizovat některá doplňková opatření, jako jsou například nákladné klimatizační jednotky a podobná zařízení.

Je tedy jistě podstatně rozumnější, a v konečném důsledku i levnější, řešit zateplení střechy použitím kvalitního materiálu, který Vám tepelnou pohodu v podkroví zajistí bez nutnosti zmiňovaných doplňkových opatření.

Systém ISOTEC® je na trhu v české republice zcela výjimečným produktem, který řeší v potřebné kvalitě nejen zateplení střechy, ale zároveň i sekundární vodotěsnou izolaci střechy a každý panel systému je rovnou z výroby opatřen integrovanou latí pro okamžitou pokládku finální střešní krytiny. Střecha je tedy po montáži systému ISOTEC® v jediné pracovní operaci nejen dokonale zateplená (izolace střechy bez tepelných mostů), ale zároveň i vodotěsně uzavřená a nalaťovaná pro montáž střešní krytiny.

Systém ISOTEC® je ideálním materiálem i pro půdní vestavby, kde z výše zmiňovaných důvodů hraje zateplení střechy opět podstatnou roli a výběr kvalitní střešní izolace je rozhodujícím faktorem pro komfort budoucího uživatele každé vestavby.

Proto podstatnou částí našich referenčních akcí jsou právě realizace půdních vestaveb, které provádíme dle požadavků zákazníka opět i způsobem „na klíč“, od základního projektového řešení až po finální interiérové úpravy.