leaderboard

Dotace na zateplování

V souvislosti s řadou dotazů ohledně poskytování dotací z programu Ministerstva životního prostředí "Nová zelená úsporám" na zateplování budov si Vám dovolujeme oznámit, že střešní systém ISOTEC® je zařazen v "Seznamu výrobků a technologií" (kód výrobku SVT403) a firma STUDIO CONTI je zapsána v "Seznamu odborných dodavatelů".
Při využití tepelně izolačního systému ISOTEC® pro zateplení střechy lze tedy žádat při splnění ostatních podmínek o přidělení dotace, rovněž tak při využití služeb firmy STUDIO CONTI při vlastní realizaci.

Konkrétní potřebnou skladbu střešního pláště stanoví zpracovatel odborného posudku - seznam oprávněných osob naleznete na www.novazelenausporam.cz.
Na uvedeném odkazu jsou uvedeny také veškeré potřebné informace o tomto státním dotačním programu, které SFŽP průběžně aktualizuje.