leaderboard

Fotografie základních detailů

Výkresové detaily naleznete v sekci download.

Podrobnému popisu montáže se věnujeme v sekci hlavní zásady pro montáž, a realizačním firmám je taktéž k dispozici podrobný montážní návod.

 
 

Založení systému ISOTEC® na okapové římse

 

Řešení zakončení u štítu

 

Panely s novým laťováním - „ISOTEC TOP“

 

Kotvení klempířských prvků

 

Nároží

 

Řešení u hřebene střechy

 

Pokládka střešní krytiny

 

Střešní okna

 

Úžlabí

 

Vikýře

 

Prostup odvětrání kanalizace

 

Napojení na prostupy

 

Montáž

 

Různé