leaderboard

CO JE ISOTEC®?

 • ISOTEC® je nadkrokevní tepelně izolační systém určený pro zateplování jak nových, tak i rekonstruovaných šikmých střech.
 • Použitím systému ISOTEC® je komplexně řešena celá skladba střešního pláště včetně laťování pro následnou montáž střešní krytiny v jediném stavebním prvku a jediné pracovní operaci (střecha je po montáži systému ISOTEC® dokonale zateplená, vodotěsně uzavřená a nalaťovaná)
 • ISOTEC® má vynikající tepelně izolační vlastnosti s velmi vysokou konstantní hodnotou součinitele prostupu tepla (tepelného odporu) po celou dobu životnosti střešního pláště.

Isotec-06.jpgSystém ISOTEC® tvoří velkoplošné panely s integrovaným laťováním pro montáž střešní krytiny přímo z výroby:

 • Panely jsou vyrobeny z polyuretanové samozhášivé pěny s uzavřenou strukturou pórů (jsou tedy uzavřené proti vniknutí vlhkosti – nenasákavé)
 • Povrch panelů je oboustranně opatřen hliníkovou fólií s reflexním účinkem
 • Z výroby zabudovaná střešní lať z ocelového plechu má speciální povrchovou úpravu Aluzink (která zaručuje jejich maximální odolnost proti povětrnostním vlivům), tato lať je perforovaná pro dokonalé odvodnění a odvětrání dutiny pod střešní krytinou
 • Každý panel je v obou směrech opatřen zámky pro sestavení do kompaktního samonosného střešního pláště

Panely ISOTEC® se montují shora na konstrukci krovu (bez potřeby dalších pomocných konstrukcí, jako je bednění, laťování atp. – panely jsou samonosné), po dokončení montáže tedy panely tvoří kompaktní střešní plášť bez tepelných mostů.

Namontovaný střešní plášť v systému ISOTEC® je zcela bezpečný a únosný pro pohyb pokrývačů při následné montáži střešní krytiny a samozřejmě i pro samotnou střešní krytinu, včetně zatížení sněhem atp.

Tepelně izolační vlastnosti panelů ISOTEC®

 Tloušťka panelu ISOTEC® (mm) 60 80 100 120 140 160  
 Součinitel tepelné vodivosti λmean, i (W.m-¹.k-¹)   0,021   0,021   0,021  0,021  0,021  0,021   UNI EN 12667 
 Součinitel tepelné vodivosti λD (W.m-¹.k-¹)
 (po 25-ti letech zabudování v konstrukci)
 0,025   0,025   0,025   0,025   0,023   0,023  UNI EN 13165 
 Součinitel prostupu tepla - UP (W.m².K-¹)*  0,352   0,275   0,225   0,191   0,16   0,14   
 *výpočet zohledňuje skladbu včetně podhledu, tj. vzduch. mezera + SDK nebo dřevěné palubky. Výpočet dle ČSN 73 0540-23

 

Isotec-02.jpg

Základní výhody, které systém ISOTEC® přináší

 • Vysoce kvalitní tepelná izolace střechy bez tepelných mostů
 • Konstantní vysoký tepelný odpor po celou dobu životnosti střešního pláště
 • Snížení tepelných ztrát – snížení nákladů na vytápění
 • Racionální řešení parozábrany
 • Funkční ventilace (odvětrání) prostoru pod střešní krytinou
 • Rychlá a jednoduchá montáž (variabilita, snadné zpracování, nízká váha panelů, velký plošný rozměr)
 • Kompletní skladba střešního pláště v jediné pracovní operaci a jediném stavebním prvku
 • Vodotěsný střešní plášť již před montáží krytiny (při dodržení technologických pokynů pro montáž)
 • Bezpečný a únosný povrch pro následující montáž krytiny a klempířských prvků
 • Systém je kompatibilní se všemi druhy pálených, betonových a plechových krytin včetně jejich doplňků
 • Viditelný krov nabízí zajímavé a efektní architektonické ztvárnění interiéru podkrovních prostor

 

Základní technické parametry ISOTEC®

 Měrná hmotnost 38 kg/m3
 Tepelná vodivost λmean,i = 0,021 (W.m-1.K-1)
  λd= 0,025 (W.m-1.K-1)
 Součinitel prostupu tepla Up:
 ISOTEC 60mm 0,352 (W.m2 . K-1)
 ISOTEC 80mm 0,275 (W.m2 . K-1)
 ISOTEC 100mm 0,225 (W.m2 . K-1)
 ISOTEC 120mm 0,191 (W.m2 . K-1)
 Rozměry panelu:
 Délka 3.900 mm
 Šířka tj. rozteč laťování  variabilní dle typu použité střešní krytiny 
 Tloušťka 60 / 80 / 100 / 120 mm
 Pevnost v tlaku >= 1,22 kg/cm2
 Požární odolnost třída C2 (F dle EN 13501-1)